Levensloop

Achterkant van de Liefde

Lotgenotencontact

Spirituele Zorg

Activiteiten

Labyrint

Kinderbijeenkomsten

Rouwbegeleiding

Rouwen is een langdurig normaal proces.
Het leven zal na het verlies nooit meer hetzelfde zijn als voor het verlies

Levensbegeleiding

Zorgcentrum Hedera Zwolle biedt verschillende vormen van zorg en begeleiding. Kinderen , jongeren en volwassenen kunnen bij ons deelnemen aan diverse activiteiten waardoor er al doende kan worden gecommuniceerd over ervaringen van rouw, verlies en verbondenheid.

Morele Vorming

Kent u Friedrich Fröbel? Bij Zorgcentrum Hedera Zwolle is de levensfilosofie van deze grote pedagoog uitgangspunt om op een eigen manier naar gebeurtenissen in het leven van alledag te leren kijken.

Zorgverleners

Bij Hedera centrum voor levensbegeleiding worden cursussen en workshops op maat aangeboden om spirituele zorg te kunnen bieden aan

  • geestelijk verzorgers, pastores en andere zorgverleners,
  • opvoeders en leerkrachten,
  • individuele belangstellenden.

Rouwbegeleiding

Levensbegeleiding

Verliesbegeleiding

Hedera centrum voor levensbegeleiding

Rouwbegeleiding | Levensbegeleiding | Verliesbegeleiding

Rouwbegeleiding

Zorgcentrum Hedera Zwolle biedt hulp aan mensen van alle leeftijden om te leren omgaan met het verlies van een partner, kind, broer of zus of andere dierbaren. Met behulp van diverse activiteiten worden vanaf 2003 ervaringen van rouw en verlies en verbondenheid gedeeld. Aansluitend bij de individuele wensen behoren één op één begeleidingsvormen, wekelijkse inloopbijeenkomsten, maandelijkse ontmoetingsactiviteiten of deelname aan een lotgenotengroep tot de mogelijkheden.

Levensbegeleiding

Leren omgaan met pijn en verlies hoort bij het leven. Zorgcentrum Hedera Zwolle biedt verschillende vormen van zorg en begeleiding. Kinderen, jongeren en volwassenen leren bij ons vorm en zin te geven aan hoogtepunten en dieptepunten in het leven. We doen dit aan de hand van diverse thema’s, met behulp van levens oriënterende gesprekken en met behulp van creatieve werkvormen. Daarbij is het eigen levensverhaal uitgangspunt.

Verliesbegeleiding

Wilt u op een “diepe”, zinvolle en expressieve manier leren communiceren over traumatische levenservaringen vanuit een positief mens-, en wereldbeeld? Wist u dat het beeld van schering, inslag hiervoor mogelijkheden biedt? Bij Zorgcentrum Hedera Zwolle is de levensfilosofie en methodiek van de pedagoog Friedrich Fröbel uitgangspunt om vanuit een creatieve benadering te leren omgaan met ingrijpende gebeurtenissen in de alledaagse leefwereld van mensen.

 

De bedoeling van de individuele begeleiding, groepsbegeleiding en gezinsbegeleiding kan worden samengevat met woorden:
De enige zekerheid hoe je moet leven en wat je moet doen, kan toch alleen maar opstijgen uit die bronnen, die daar bij je zelf in de diepte borrelen. 
Etty Hillesum

Individuele Begeleiding

In 3 tot 5 sessies gaan we samen op zoek naar verhalen, beelden, symbolen of rituelen om ervaringen te kunnen delen van liefde, verbondenheid en gemis en hoe dan verder …

Groepsbegeleiding

Er zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen verschillende wekelijkse en maandelijkse activiteiten om lotgenoten te ontmoeten door deelname aan diverse werkvormen.

Gezinsbegeleiding

Een verlies komt wel heel dichtbij wanneer een vader, moeder, broer, zus, opa of oma overlijdt. Er zijn diverse mogelijkheden dit verdriet samen op eigen wijze manieren te delen.

2003

Hedera werd in 2003 opgericht en is een vrijgevestigde praktijk voor rouwbegeleiding, levensbegeleiding en verlies begeleiding voor mensen van alle leeftijden in en rondom Zwolle.

Deskundig

Onder deskundige begeleiding kunnen kinderen, jongeren en volwassenen hier wekelijks deelnemen aan diverse activiteiten, creatieve en symbolische werkvormen.

Huiselijk

In een huiselijke leeromgeving bieden wij – zolang mensen willen – tijd en ruimte om ervaringen en kennis te delen met lotgenoten na ingrijpende levensgebeurtenissen.
|

Dorothee Sölle

Alleen wie weet wat leven betekent,
kan de dood aanvaarden.
Zo is het met de dood,
alles gaat verder.