Gecompliceerde rouw en kunstzinnige vorming

engelrand

Die Religion des dritten Jahrtausends wird mystisch sein oder absterben – Dorothee Sölle.


Over de waarde van wetenschap, filosofische en religieuze tradities, kunst en rituelen.

Over zelfzorg, naastenzorg en geestelijke verzorging.

Had iemand mij ooit maar verteld dat het gevoel van heimwee en gemis nooit zal overgaan …

Hoe communiceren we over eenzaamheid, angst, diepte onrust of verlies aan controle met elkaar? Welke woorden, beelden en rituelen hebben we tot onze beschikking als zelfzorg én als naastenzorg?

Tijdens deze tweedaagse cursus wordt het omgaan met ervaringen van rouw, verlies en vervreemding verbonden met het thema “kunstzinnige vorming” en het omgaan met rituelen zoals uitgewerkt door onder meer Arnold van Gennep en Victor Turner.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor geestelijk verzorgers en andere belangstellenden.

Data
Maandag 17 januari 2022 en 31 januari 2022 van 10:00-13:00 / 14:00-17:00.
Zaterdag 26 februari 2022 en 12 maart 2022 van 10:00-13:00 / 14:00-17:00.

Aanmelden
Belangstellenden voor deelname aan de cursus kunnen zich telefonisch aanmelden of via een e-mailbericht.

Kennis maken
Voorafgaande aan de cursus vindt een intake gesprek plaats voor het inventariseren van wederzijdse verwachtingen.

Locatie
Hedera centrum voor levensbegeleiding, Wibergstraat 18, Zwolle

Kosten
€250,- (inclusief een eenvoudige lunch / excl. BTW).

Accreditatie
Deze cursus wordt door de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorger (SKGV) geaccrediteerd.

Door wie?
Deze cursus is ontwikkeld door Nieske Willems opgeleid als algemeen geestelijk verzorger (2014), religiewetenschapper (2012), pastoraal werker (2001) en leerkracht kleuter- en basisonderwijs (1983). Als ervaringsdeskundige met gecompliceerde rouw en met een combinatie van deze elkaar aanvullende opleidingen organiseert zij vanaf 2003 diverse individuele en groepsactiviteiten rondom verlies en rouw met behulp van rituelen en kunstzinnige vorming vanuit Hedera centrum voor levensbegeleiding.

 

Rouw en mystagogie

(…). Dat wij accepteren dat wij op die manier afhankelijk zijn – niet slechts op basis van wetenschappelijk inzicht, maar existentieel – is een eerste stap naar een andere spiritualiteit (…).

Verder  schrijft Dorothee Sölle in Mystiek en verzet:

Van beslissend belang is de relatie tot de oergrond van het al. (…) iets dat ons met anderen rondom ons, voor ons en na ons verbindt.

Voor haar wordt dit onder meer verbeeld in een Engels kerklied van 1878: “Breathe om me. Breathe of God”:

 

Literatuurlijst Gecompliceerde rouw en kunstzinnige vorming

Van de deelnemers wordt verwacht de opgegeven literatuur voorafgaande aan de cursusdag te lezen.

 

Na afloop van de cursus worst een certificaat als bewijs van deelname uitgereikt na

  • actieve deelname aan de vier dagdelen
  • actieve deelname aan de creatieve werkvormen
  • de bestudering van de opgegeven literatuur

Het boek Treatment of Complicated Mourning (1993) van Therese Rando is onze leidraad. Vanuit een psychoanalytische benadering verbindt zij gecompliceerde rouw met het onderscheid loss, grief en mourning  en rites of passage (Arnold van Gennep) aan het belang van een breed interventieaanbod.

Verder maakt zij vanuit een relationele invalshoek zichtbaar hoe wetenschappelijk onderzoek naar gecompliceerde rouw een historische context heeft te beginnen bij Freud’s artikel Mourning and Melancholia (1917). Tijdens de cursus zal daarom ook een verbinding worden gemaakt met onze eigen onzekere tijd en Freud’s levensverhaal en joodse achtergrond. Een gecompliceerde situatie die werd beïnvloed door toenemend antisemitisme in Wenen, de gevolgen van de eerste wereldoorlog, de Spaanse griep én het ontstaan van de psychoanalyse.