Groepsactiviteiten

Wij organiseren verschillende Thema-avonden en Thema-dagen.
Daarnaast organiseren wij één of twee keer per jaar de lotgenotengroep leren leven in verbondenheid.
Thema activiteiten om lotgenoten te ontmoeten op een zaterdag van 14:00 tot 19:00 of op een vrijdagavond (in overleg). Een lotgenotengroep start bij voldoende aanmeldingen.
Iedere woensdagmiddag van 14:30 – 16:30 kan er individueel gewerkt worden aan onze diverse werkvormen waaronder symbolisch weven, het maken van een herinneringsvoorwerp of herinneringsboek.

Maandelijkse bijeenkomsten

ACTIVITEITEN VOOR ONTSPANNING EN LOTGENOTENCONTACT

Wandelen

Samen de zondagmiddag invullen met lotgenoten. Om 14:30 vertrekken we naar een mooie locatie in de buurt van Zwolle waar we ongeveer een uur gaan wandelen. Achteraf is er gelegenheid om samen iets te drinken.

Lotgenotencafé

Lotgenoten kunnen elkaar bij ons ontmoeten om kennis en ervaringen te delen. Ook is er de mogelijkheid om op een vrijblijvende manier kennis te maken met de diverse activiteiten waaraan kan worden deelgenomen.

Muziek

Samen met anderen Nederlandstalige-, jaren 60-, meditatieve of andere muziek luisteren en herinneringen delen. We beginnen de avond om 19:30.

Film

Een bijeenkomst voor iedereen die van samen een film kijken houdt. We beginnen de avond om 19:30. Meer informatie waaronder de titel van de film vindt u terug in onze agenda.

Verhalen

Jezelf en anderen op een verrassende en onverwachte manier leren kennen. Elke bijeenkomst is opgebouwd rond een thema. Hieraan gaan we vervolgens met elkaar vormgeven. We beginnen de avond om 19:30.

Volwassen bijeenkomsten

LOTGENOTENGROEP LEREN LEVEN IN VERBONDENHEID

In acht bijeenkomsten komen in overleg met de deelnemers allerlei onderwerpen aan de orde die kunnen helpen bij het leren omgaan met het verlies van een dierbare.

Met behulp van Therese Rando’s werkmodel wordt rouwen als proces inzichtelijk gemaakt.

We gaan concreet aan het werk met behulp van verschillende werkvormen aan de hand van ons individuele levensverhaal. Verhalen van verlies en verbondenheid. Ervaringen van angst en pijn, maar ook van troost en hoop.

Door de zorgvuldige opbouw van de bijeenkomsten – aansluitend bij de inbreng van de deelnemers is de groep een hulpmiddel om het leven na het verlies – stapsgewijs – samen met elkaar – opnieuw – weer als  goed en zinvol te leren beleven.

Datums
  • In overleg op maandagochtend vanaf 30 september 2024 van 10:00 – 12:00.           
  • Bij voldoende belangstelling kan er ook op een avond worden gestart met een lotgenotengroep.                                                                         
  • Aanmelden kan via e-mail of telefonisch.                                                                                                                      
  • Voorafgaande aan de bijeenkomsten is er een telefonisch kennismakingsgesprek om de veiligheid in de groep te kunnen garanderen en wederzijdse verwachtingen te inventariseren                                                                                                                                                                        

Door het uit wisselen van ervaringen met lotgenoten en het werken aan de hand van een methodische opbouw heb ik het leven stapsgewijs weer als een zinvol gebeuren leren waarderen en beleven.

THEMA-AVONDEN

Maandelijks terugkerende activiteiten op de maandag van 19:30 – 21:30. Tijdens deze avond staan ontmoeting en ervaringen uitwisselen rond zinvol leven centraal.

THEMA-DAGEN

Samen met andere mensen en aan de hand van het processen model van Therese Rando en met behulp van verschillende werkvormen ontdekken “Wie ben ik”? Deze dag is bedoeld om mogelijkheden te verkennen over “Hoe nu verder?” na een ingrijpende levensgebeurtenis waaronder de dood van een geliefde of een ander verlies.

Tijdens de bijeenkomsten heb ik steeds beter leren omgaan met mijn verlies.