Tastbare tijd – Symposium VGVZ werkveld Verpleeg- & Verzorgingshuizen over palliatieve zorg

Palliatieve zorg is op het moment een veelbesproken thema in de zorg en ieder van ons heeft er dagelijks mee te maken. In dit symposium werd dit thema van verschillende kanten worden belicht. Waaronder mijn workshop: ‘Rouw en spiritueel counselen’.

“Spelen is…de zuiverste, meest spirituele activiteit van de mens… (Friedrich Fröbel 1887)”. Wat is de relatie tussen het leren omgaan met verlies en rouw, een leven lang leren spelen en het welzijn van mensen? Aansluitend bij wetenschappelijk onderzoek in Schotland naar de relatie tussen spiritualiteit en gezondheid, kinderspel en volwassenspel, tussen verbeelding en creativiteit werd in de workshop spiritualiteit uitgelegd als dragende grond van onze werkelijkheid. Hoe kan spiritueel counselen vanuit een holistische mensvisie worden ingezet als spelvorm om al doende eigen krachtbronnen te leren aanboren? Hoe kunnen mensen van alle leeftijden leren leven in verbondenheid met elkaar in verleden, heden en toekomst met behulp van al hun zintuigen? Welke mogelijkheden hebben geestelijk verzorgers dit creatieve proces te ondersteunen?

 

Presentatie Rouw Begeleiden en Spirituele Zorg

Parade ‒ Voorbij de onteigening

Op 30 september 2016 was de conferentie Parade ‒ Voorbij de onteigening. Een initiatief van de beweging Voorbij de onteigening in samenwerking met Theologie en Levensbeschouwing.

Zorgcentrum Hedera Zwolle was één van de deelnemers. Bekijk hier onze presentatie Rouw begeleiden en spirituele zorg.

 

Presentatie Rouw Begeleiden en Spirituele Zorg