Hoe beleef ik mezelf

 • in verbondenheid met de schepping?
 • als onderdeel van een groter geheel?

 

Waarom deze dag?

Wij zijn niet helemaal present in dat wat we beleven. We geraken niet tot de zelf-vergetenheid van het één zijn. 
We spelen niet zoals een kind kan spelen.
We letten teveel op onszelf. We zijn ”spirituele weeskinderen”
Dorothee Sölle

 

Ik ben wat ik doe

Deze dag gaat het om het onderhoud van de eigen levensbeschouwing en geaarde spiritualiteit aan de hand van de vraag:
zijn we wat we doen en waarom is dat zo moeilijk?

 

Rouwen en levensbeschouwing

Als je probeert met de dood in het reine te komen, betekent dat ook nadenken over datgene wat wij “ziel” noemen:

 • Hoe leer ik in mijn eigen leven opmerkzaam te leven in verbondenheid met ”alles” inclusief onze lieve doden, volwassenen, kinderen en kleinkinderen?
 • Waar kan ik ervaringen van het “heilige” ontdekken in mijn eigen leven?

 

Programma

 •  Geaarde spiritualiteit en veerkracht
 •  Eco-feminisme en tegenstrijdige taal
 •  Liefhebben en fantasie oefenen
 •  Spelen met hoop en tijd

 

Leidraad
Aan de hand van de boeken Mystiek van de dood (Sölle 2003),  A Grief Observed (Lewis 1961) en Art of Loving (Fromm 1956) gaan we een dag lang verkennen hoe ”diepe” overgeleverde ervaringen en toekomstdromen kunnen worden verbonden met eigen hiernumaals grenservaringen van vreugde en verdriet, leven en dood en samen leven.

Hoe geef ik in mijn eigen leven bewust vorm aan existentiële ervaringen van leven en dood, troost en hoop?

 

Zinvol leven en stappenplan
Als eerste stap en leidend handvat om spiritualiteit te leren beleven lezen we Mystiek van de dood en hierop aansluitende verdiepende literatuur.

Als tweede stap gaan we deze ”diepe” overgeleverde ervaringen verbinden met ervaringen en emoties uit onze eigen leefwereld:

 • Wie ben ik en hoe integreer ik mijn individuele emoties in het ritme van het leven van alledag?
 • Hoe kan ik openhartig leren luisteren naar het ”stil geschreeuw” in mijn eigen diepe binnenruimte?

Als derde stap gaan we ervaringen delen over individuele positieve én negatieve aardse ervaringen. Wat is daarbij de rol van bijvoorbeeld een individuele levensbeschouwing, van taal, beelden, kunst en rituelen als mogelijke vormen van expressie?

Na deze dag kunnen deze stappen ook worden ingezet door geestelijk verzorgers in hun werk.

 

Voor wie?
Geestelijk Verzorgers in het werkveld of in opleiding, huisartsen, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere belangstellende zorgverleners.

 

Wanneer?
Zaterdag 16 mei,  3 oktober, 16 januari 2021 10:00 – 17:00

 

Plaats
Hedera, centrum voor levensbegeleiding, Wibergstraat 18, Zwolle

 

Kennis maken
Telefonische intakegesprek voorafgaande aan de dag.

 

Kosten
€ 100,00 inclusief eenvoudige lunch (excl. BTW).

 

Certificaat
Als bewijs van deelname uitgereikt na de bestudering van de opgegeven literatuur actieve deelname aan de dag.

 

Rouwen en spiritualiteit beleven

Hoe kan ik mijn leven als zinvol beleven ondanks de dood, lijden en verlies?

Met behulp van haar relationele levensfilosofie over troost en hoop die voorbij de eigen dood en individuele zielszorg reikt heeft Dorothee Sölle mensen op weg geholpen:

 • hun eigen innerlijke ”zijn” te ontdekken
 • te spelen met beelden van hoop en troost
 • geaarde mystieke spiritualiteit te verbinden met kritisch handelen in een wereld ”die huilt om liefde”.

 
 

Canto Cosmico en geaarde spiritualiteit

Alles wat is, kan slechts leven en overleven in de co-existentie van de relatie en verbindt ons met de miljoenen jaren van evolutie en tegelijkertijd met het water van onze kleinkinderen.
Dorothee Sölle

 • op alle biologische niveaus, ze is zo oud as het leven zelf …
 • het leven is niet met míj begonnen … .
 • ze zag de sterren zoals ze die nog nooit had gezien. Er kan niets gebeuren, ik ben onverwoestbaar, ik ben één met het geheel.

 
 

Alles gaat verder

Zo is het met de dood. Alles gaat verder.
Dorothee Sölle

De liefde gaat voort ondanks de dood, lijden en verlies. Dat is de boodschap van Dorothee Sölle aan ons.

Hoe kan ik de kunst van het liefhebben oefenen en leren beleven in mijn eigen leven?

Ze heeft haar staf aan ons doorgegeven over geaarde spiritualiteit en openhartig luisteren,
vrijmoedig spreken en ethisch handelen in een leven dat bij de schepping “goed” genoemd werd.

Maar hoe dan? Daarover gaat deze dag.