Verliesbegeleiding – meer dan ikzelf …

 

Leren omgaan met trauma en verlies.

 

The last word of my theory I shall carry to my grave, the time is not yet ripe for it.
If three hundred years after my system of education is completely
and according to its real principle carried through Europe, I shall rejoice in heaven – Froebel.

Friedrich Fröbel (1782 – 1852).

Wilt u op een zinvolle, “diepe” manier leren communiceren over traumatische ervaringen met behulp van een positief mens-, en wereldbeeld?

Wist u dat bijvoorbeeld Fröbel’s “gaven”-, en ontwikkelingsmateriaal hiervoor mogelijkheden biedt?

De kunst van samen leven en eigen ver-antwoord-elijkheid leren oefenen (…) leren filosoferen over kleine en grote levensvragen (…) over ervaringen van leven en dood en verantwoordelijk handelen.

De waarde voor onze tijd is dat Fröbel’s filosofische denkbeelden en materiaal, zowel in het onderwijs als in de zorgverlening kunnen worden ingezet als inspiratiebron om een zorgzame samenleving vorm te leren geven. Om (traumatische) ervaringen te leren delen met behulp van zowel rationele taal als diepe “droom”taal, beelden en rituelen.

Als “oud” kleuterleidster (1975), pastoraal werker (2001) en geestelijk zorgverlener (2014) startte ik enige tijd geleden met een kleine overzichtstentoonstelling over de betekenis van het Fröbel om te leren communiceren over ervaringen van zinvol leven en ervaringen van verlies en rouw.

 

Froebel College – University of Roehampton.

Al in 1892 is de methode van Fröbel onderdeel van het Engelse onderwijssysteem. In 1922 werd het Fröbel college onderdeel van de Roehampton universiteit in Londen. Enkele jaren geleden ontstond hieruit de Fröbel Trust organisatie. Van hieruit worden wereldwijd projecten opgezet zowel in het binnenland als buitenland, zowel in het onderwijs als in de gezondheidzorg om kinderen vertrouwd te maken met het gedachtegoed van Fröbel.

 

Frobeliaanse principes

De Froebel Trust bevordert de blijvende waarde in de 21ste eeuw van Froebeliaanse principes voor het begeleiden en leren van kinderen

De Froebeliaanse principes helpen ons de rechten en het welzijn van kinderen te begrijpen in de context van hun familie en gemeenschap.

 

De zes Froebeliaanse principes zoals gepromoot door de Froebel Trust

     • De integriteit van de kindertijd op zich.
     • De relatie van elk kind met familie, gemeenschap en met de natuur, cultuur en samenleving.
     • De uniekheid van het vermogen en het potentieel van elk kind.
     • De holistische aard van de ontwikkeling van elk kind.
     • De rol van spel en creativiteit als centrale integrerende elementen in ontwikkeling en leren.
     • Het recht van kinderen op bescherming tegen schade of misbruik en de bevordering van hun algehele welzijn.

    De sleutelrol van de volwassenen: observeren, ondersteunen en uitbreiden van spelen en leren.

    Zie voor meer informatie: https://www.froebel.org.uk/

     

   Early childhood education en de Froebel Trust.
   Zuid Afrika project: leren omgaan met trauma en verlies:
   Voor het project Safe Child Africa kwam subsidie vrij om de grondslagen te leggen voor het aangaan en opbouwen van vertrouwen bij kinderen met traumatische ervaringen van lichamelijk of seksueel misbruik, geweld, verminking of verlies. Het project werd ontwikkelt voor therapeutisch spelgebruik als hoeksteen om kinderen te helpen hun ervaringen te delen, hun eigen verhalen te vertellen en zo opnieuw de verbinding kunnen maken met hun cultuur en samenleving.

   http://www.profronbest.co.uk/files/Froebel paper for Lincoln complete.pdf