Ons verhaal over het logo van Hedera

Het logo van Hedera

Het Logo van Hedera is zorgvuldig samengesteld waar veel symboliek in is verwerkt.

De altijd groen blijvende plant hecht zich met behulp van haar wortels aan de aarde.
Geworteld aan de aarde ontdekt Hedera haar mogelijkheden om vervolgens naar het licht toe te klimmen.

5 kenmerken van de hedera die symbool staan voor ons zorgcentrum

TROUW

Door de hechtwortels staat het hedera blad symbool voor trouw.

LIEFDE EN VRIENDSCHAP

De vastzettende ranken en doorzettende groeikracht staan symbool voor liefde en vriendschap.
Omdat met de ranken goede herinneringen kunnen worden vastgehouden wordt de hedera-plant symbolisch veel gebruikt bij onder andere grafbeplanting.

VOLHEID EN VOLMAAKTHEID

Het drietallig blad verwijst naar het getal drie als symbool voor volheid en volmaaktheid.

LEVEN OP DE DOOD

Liturgisch gezien is groen de kleur van de overwinning van het leven op de dood.
De altijd groene bladeren symboliseren dan ook het leven anders gezegd kun je het ook zien als het overleven van de natuur.

VOLMAAKTE EENHEID

De kransvormige cirkel symboliseert een oerkracht zonder begin of einde daarnaast staat de cirkel ook symbool voor de volmaakte eenheid.

De combinatie tussen de cirkel en het hederablad.

al met al van grote betekenis bij Zorgcentrum Hedera Zwolle.

Cirkel

Onze verbondenheid met de eenheid van alles, waarin ook onze dierbare doden zijn opgenomen

hederablad

Oneindige trouw, eeuwige, onverbrekelijke liefde, vriendschap en eeuwig leven als beeld van troost en hoop